Hộ gia đình
Bơm Nước Điện Mặt Trời

Bơm Nước Điện Mặt Trời

 10:42 18/12/2020

Hệ thống bơm sử dụng nguồn năng lượng vô tận miễn phí từ mặt trời, giảm tối đa chi phí, thân thiện với môi trường.

Điện mặt trời độc lập

Điện mặt trời độc lập

 10:42 18/12/2020

Là hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) để tạo ra điện, tự hoạt động mà không cần nối vào lưới điện công cộng, nên gọi là hệ thống độc lập.

Điện mặt trời hòa lưới

Điện mặt trời hòa lưới

 10:41 18/12/2020

Là hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) để tạo ra điện, được nối vào hệ thống điện lưới hiện có, nên gọi là hệ thống hòa lưới (hay nối lưới).